Jako młoda dziewczyna trenowałam gimnastykę sportową. Obserwuję naszą Zabrzańską sekcję gimnastyczną i wiernie jej kibicuję. Jedną z dziewcząt-zawodniczek jest Katarzyna Jurkowska-Kowalska która reprezentuje nas na olimpiadzie. Kasia mieszka w Zabrzu i wyraziła zgodę na wykonanie kilku ujęć dzięki którym powstał kalendarz. Kalendarz jest wyjątkowy bo jego cel był wyjątkowy. Kasia opowiedziała mi o kosztach które ponoszą zawodniczki aby w sposób godny reprezentować nasz kraj na olimpiadzie. Wspólnie zdecydowałyśmy o tym aby pieniądze zebrane ze sprzedaży kalendarzy trafiły do Kasi. Posłużyły jej w opłaceniu między innymi maści, bandaży i innych potrzebnych produktów. Do akcji dołączyły też inne firmy czy przyjaciele Kasi, i razem udało się stworzyć kalendarz którego zdjęcia mogą posłużyć jako piękna galeria dla miłośników gimnastyki sportowej.

As a young girl I trained gymnastics sports watch our Zabrzańska section gym faithfully and I support it. One of the girls-athletes is Jurkowska Katarzyna Kowalska who represents Poland at the Olympics. Barry lives in Zabrze and agreed to make a few shots that created the calendar. The calendar is unique because his goal was exceptional. Barry told me about the costs they incur to athletes in a manner worthy of representing our country at the Olympics. We all decided that the money collected from the sale of calendars went to Kasi. They served her in payment among other things, ointments, bandages and other necessary products. The action also joined other companies or friends Kate, and together they managed to create a photo calendar which can be used as a beautiful gallery for fans of gymnastics.

Dynga