Zdjęcia wykonane na potrzeby reklamy oraz prezentacji produktu w skali, we wnętrzu.

Photos made for advertising and product presentation in scale, in the interior.
Dynga