Przedstawienie zdjęć produktu marki Salin. Salin to sprzęt do oczyszczania powietrza Salin działa na zasadzie przepływu powietrza przez blok filtrów uwalniających do otoczenia jony chlorku sodu ułożone na specjalnych matach, dzięki zastosowaniu technologii nagrodzonej na wielu międzynarodowych wystawach, wytwarzając jonizację w otaczającym nas powietrzu. Urządzenie jest proste w użyciu i możemy je używać w domu, biurze, przedszkolu, spa lub wszędzie tam gdzie chcemy uzyskać mikroklimat groty solnej i nadmorski.

Equipment for air purification Salin operates on the principle of air flow through the filter block release into the environment of sodium chloride ions arranged on special mats, thanks to technology, awarded in many international exhibitions, producing ionization in the air surrounding us. The device is simple to use and can be used in home, office, nursery, spa or wherever you want to get the salt cave microclimate and the seaside.