Czasami komentarz jest zbędny.

Sometimes the comment is superfluous.
Dynga