Dwie niesamowite dziewczynki! Pełne energii, radości, czasem złości.

To siostry które poznałam kiedy były jeszcze malutkie, nasz spacer po parku sprawił że na nowo odkryłam jak ciekawie można wykonać zdjęcia rodzinne. Ania – mama sprawdziła się w roli charakteryzatorki, dzięki jej pomysłom złapaliśmy kilka ciekawych ujęć. Zapraszam was na spacer!

Two amazing girls! Full of energy, joy, and sometimes anger. This sister who met when they were little, our walk in the park meant that the newly discovered how interesting can take family photos. Ania – mum proved itself in the role of charakteryzatorki, thanks to the ideas we caught some nice shots. I invite you for a walk!

Dynga