Ostatnie chwile przed przyjściem na światmałego Czarka.

The last moments before birth small Czarek.

Dynga