Sesja rodzinna w naszym pięknym ogrodzie botanicznym w Zabrzu to zawsze trafiony pomysł. Rodzina Spałków jest mi bliska. Znamy się od kilku lat i głowy tej rodziny to zderzenie dwóch żywiołów. Lidka i „Spałek” razem tworzą niesamowity duet i są świetnymi rodzicami! Na tej sesji miałam okazję poznać najmłodszego członka rodziny i bardzo miło ten czas wspominam. Zobaczcie sami jak szczerbaty bąbel śmieje się do obiektywu, jak Dominik wdzięcznie pomaga nam w sesji, jaką widać więź pomiędzy braćmi. Dziękuje Wam za miły czas.

Session family in our beautiful botanical garden in Zabrze is always a hit idea. Family Spałków is close to me. We know each other for several years and the head of this family is a clash of two elements. Lidka and „Spałek” together form an amazing duo and are great parents! At this session, I had the opportunity to meet the newest member of the family and very nice memories of this time. See for yourself how jagged bubble laughs to the lens, as Dominik gracefully helps us in the session, which you can see the bond between brothers. Thank you for the nice time.

Dynga