Ślub Angeliki i Łukasza to trochę powrót do starychlat szkoły podstawowej. Wraz z siostrami bliźniaczkami uczęszczałyśmy do szkoły sportowej w Zabrzu, siedziałyśmy w jednej ławce. Ola i Angelika są do siebie tak podobne że czasami miałam problem z ich rozpoznaniem. Ten ślub to ogromna radość ze spotkania, pełen luz w pracy, atmosfera rodzinna i dobra zabawa. Nasza sesja odbyła się w innym dniu i blendę obsługiwała siostra Pani Młodej:) dzięki Ola! Podziwiajcie te uśmiechy!!

Wedding Angelika and Luke a little back to the old years of primary school. Along with her sisters twins uczęszczałyśmy school sports in Zabrze, we sat on the same bench. Ola and Angelika are so similar that sometimes I had a problem with their diagnosis. This wedding is a huge joy of meeting, full of play at work, family atmosphere and good fun. Our session was held on another day and blend served sister Mrs. Young Ola 🙂 thanks! Admire the smiles !!

Dynga