Kiedy wspominam ten ślub w mojej pamięci jest przede wszystkim ciepło i spokój. Magdalena to Panna Młoda która zauroczyła mnie swoim spokojem wewnętrznym, uśmiechem i ciepłem. Spotkałyśmy się w garderobie Teatru Wyspiańskiego w Katowicach. Tam czekała na nas Agnieszka Radzikowska, która jest aktorką teatralną i przyjaciółką Panny Młodej. Dziewczyny korzystały z pomocy Pani która na co dzień pracuje podczas przygotowań aktorek do spektakli. Uwielbiam te zakamarki teatralne, odkrywanie świata który dla mnie wciąż jest bardzo magiczny. Na zewnątrz świeciło słońce, i upał dawał się we znaki. Spotkanie w Panem Młodym i jego rodziną odbyło się w zaułku Katowickiej ulicy na której znajdują się piękne kamienice. Udało nam się wykonać kilka zdjęć w tamtej atmosferze. Ślub w wyjątkowy sposób odbył się w kościele Dominikanów, a samo wesele w niedużym gronie w przyjemnej restauracji. Zabawa pełna śmiechu, wspomnień, nie nawiązywała do klasycznego wesela. Magdalena i Lech postawili na indywidualność, wybrali repertuar muzyczny który jest bliski ich sercu, zadbali o menu które sami dobierali, i wyjątkową kartę win. Byłam mile zaskoczona gdy razem przedstawili w sposób zabawny wszystkich gości. Pozdrawiam Was serdecznie.

When I mention this wedding in my memory is mostly warm and calm. Magdalena is a bride who charmed me with his inner peace, smile and warmth. We met in the dressing room Wyspianski Theatre in Katowice. There waiting for us Agnieszka Radzikowska, which is a stage actress and friend of the bride. Girls benefit from the support that you work every day while preparing actresses for performances. I love these recesses theater, discovering the world which for me is still very magical. Outside, the sun shone, and the heat gave a misery. The meeting in Mr. Young and his family took place in Katowice alley street where there are beautiful houses. We were able to take pictures in that atmosphere. The wedding was held in a unique way in the Dominican church and the wedding itself on a small circle on pleasant restaurant. Fun full of laughter, memories, not alluded to the classic wedding. Magdalena and Lech put on individuality, chose the musical repertoire that is close to their heart, took care of the menu that we were selecting, and exceptional wine list. I was pleasantly surprised when presented together in a fun all guests. I greet you warmly.
Dynga