Nie było łatwo! Bohaterowie tej sesji to ciekawa mieszanka charakterów. Monika okazała się być przesympatyczną młodą mamą, z wielką wrażliwością, spokojem, radością i energią. Krzysztof to jednak wielki wulkan, nieskory do pozowania do zdjęć, gaduła i przesympatyczny żartowniś. Spotkanie z nimi to była niezła szkoła wytrwałości. Wspominam to jednak bardzo miło. Po ostatnich miesiącach ten ślub był oczyszczający. Chciałam wypaść jak najlepiej, nie zawieść siebie i młodej pary. Okrutnie się stresowałam czy wszystko się uda. Odkryłam jednak w sobie jakąś siłę która przeprowadziła mnie przez ten wspaniały dzień. To też pierwszy ślub tak obficie sfotografowany, tak mocno dopracowany kolorystycznie i tak innowacyjnie potraktowany pod kątek kadrów, niedoświetleń, blików i tego wszystkiego co kocham w fotografii. Myślę że to wielkie otwarcie nowej drogi. Świadomej Dyngi którą docenią młode pary wrażliwe na podobne piękno. Dziękuje Moniko za zaufanie, Krzysztofie dziękuję za ten uśmiech. Mam nadzieję że jak już maluszek ( tak Monika będzie drugi raz mamą:) ) przyjdzie na świat, nasza sesja w Norwegii będzie pięknym zwinczeniem Waszego ślubu. Miejsce ślubu Hotel Diament, piękny kościół św. Kamila.

It was not easy! The characters of this session are interesting a mixture of characters. Monika turned out to be a very nice young mother, with great sensitivity, calmness, joy and energy. Krzysztof is a great volcano, not to be posed for photos, talkative and superficial jokes. Meeting with them was a good school of perseverance. I mention it very nice. After the last months this wedding was cleansing. I wanted to do my best, not to disappoint myself and the young couple. I’m going to get stressed out if everything works out. I discovered one of the strengths that led me through this wonderful day. It is also the first wedding so abundantly photographed, so strongly refined colorist and so innovatively treated under the angle of the frame, undershoots, blicks and all that I love in photography. I think it’s a great opening for a new road. Conscious Dynga which will appreciate young couples sensitive to similar beauty. Thank you Monika for your trust, Kris thank you for this smile. I hope that as a little boy (so Monika will be the second time mom) 🙂 will come into the world, our session in Norway will be a beautiful rendition of your wedding. Wedding Place Hotel Diament, beautiful church St. . Kamila .

Dynga