Fotografowanie fotografa… to stres większy od matury. W dodatku to sesja Twojego kumpla ze studiów, który nie szczędzi szczerych opinii (przez co nie raz się pokłóciliśmy ale właśnie tą szczerość cenię w naszej relacji najbardziej).
Więc kiedy już dojechałam do Ośna, które urzekło mnie swoim klimatem, poznałam Monikę cudowną i ciepłą kobietę, z którą od razu poczułam się bezpiecznie i miło, wypiłam kawę z mamą która przyjęła mnie jak „swoich”, wyruszyliśmy w plener. Nie powiem że było łatwo, bo bałam się że być może będę zbyt infantylna dla Pana fotografa – bohatera 🙂 ale jak się okazało było cudownie. Choć aby weszli do łódki musiałam ich namawiać. Myślę że było warto!! Dziękuje Wam za zaufanie i pozdrawiam Was ciepło (wciąż dopracowując wasze zdjęcia ślubne!)

Dynga
Fotografia: Dynga
Retusz: Krzysztof Malik [ Ośno Studio ]

Taking a photograph of a photographer … it’s more stress than the exams in addition, it is a session of your school buddy, which does not spare honest opinions (so we did not disagree but that is the sincerity I value in our relationship most)
So when I got to the Ośna, which captivated me with its atmosphere, I met Monica a wonderful and warm woman, with whom I immediately felt safe and nice, I drank coffee with my mother who accepted me as „her”, we set off in the open air. I would not say it was easy, because I was afraid that maybe I would be too childish for the photographer – hero 🙂 but it turned out to be wonderful. Although to enter the boat I had to persuade them. I think it was worth it !! Thank you for your trust and I greet you warmly (still refining your wedding photos!)

Dynga
Photography: Dynga
Retouch: Krzysztof Malik [ Ośno Studio ]