Sylwia to najcieplejsza osoba na świecie. Jesteśmy rówieśniczkami, a kiedy spotkałam Sylwię poczułam że ma w sobie ciepło, siłę, radość, mądrość której mi bardzo brakowało. Wraz z Tomaszem mieszkają w miejscowości pod Rybnikiem, w której wiele łąk i pól. Nasza sesja odbyła się na jednym z pobliskich stawów i pól. Szalona zabawa w towarzystwie znajomych w wyjątkowy sposób zwinczyła ten ważny dzień. Było mi bardzo miło z Wami współpracować, daliście mi ciepło, radość i wyjątkową atmosferę. Śląskie śluby mają tę magię! Głównie ze względu na rodzinę. Mam nadzieję że cieszycie się teraz wspaniałymi chwilami z Waszym bąblem *który już nie jest taki malutki:) Pozdrawiam ciepło całą rodzinę.

Sylvia is the warmest person in the world. We rówieśniczkami, and when I met Sylvia felt that it is the warmth, strength, joy, wisdom, which I sorely missed. Along with Thomas live in the village near Rybnik in which many meadows and fields. Our session was held at one of the nearby ponds and fields. Crazy fun in the company of friends. It was very nice to work with you, you gave me warmth, joy and a unique atmosphere. Silesian vows have the magic! Mainly due to the family. I hope you’re happy now great moments with your little baby* which is no longer such a tiny 🙂 best wishes the whole family.